E/R-model

From CCT - Vidensdeling
Jump to navigation Jump to search

Forud for oprettelse af tabeller i en database laves en E/R-model som en repræsentation af den virkelighed, som databasen skal afspejle. Denne model indeholder entiteter (enheder) og relationer mellem disse. Deraf har den fået navnet E/R-model: Entiteter og Relationer.