Årsplaner til HHX

From CCT - Vidensdeling
Jump to navigation Jump to search

Status for denne side

(Anders)

  • De enkelte studieplan sider mangler video (Nogen med en blidere stemme end mig :) )
  • Eksamensspørgsmål mangler. Er ikke helt afklaret endnu om det bliver 24 timers prøve. Har ikke selv haft elever til eksamen i C med 24 timers forberedelse, så her må i andre gerne byde ind

Studieplanerne

Mål og stof i forløb til informatik C

Faglige mål Tracking Kreativ Auton. bil App Brugertest Interaktion Reklamespil
1.1 Beskrive et problem X X
1.2 Designe et it-system med brugerorienterede teknikker X X X X
1.3 Realisere et it-system med brugerorienterede teknikker X X
1.4 Afprøve et it-system med brugerorienterede teknikker X X X X
1.5 Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
1.6 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder X X
2.1 … hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter X X X X
3.1 Redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet X
3.2 Redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed X
3.3 Redegøre for generelle principper bag it-systemers arkitekturer … X
4.1 Modellere data X
4.2 Redegøre for udvalgte typer af data X X X
4.3 Anvende typer af data i simple it-systemer eller udvidelser af disse X X
4.4 Redegøre for hvordan data kan organiseres i databaser og hvordan databaser anvendes i IT-systemer X
5.1 Identificere basale strukturer i programmeringssprog X X X
5.2 Modellere programmer X X
5.3 Anvende programmering til udvikling af simple it-systemer X X X
6.1 Redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsdesign X X X
6.2 Realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-system … X X X
7.1 Redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne it-systemer X X
Kernestof Tracking Kreativ Auton. bil App Brugertest Interaktion Reklamespil
1.1 It-systemer og brugeres gensidige påvirkning i forhold til etik og adfærd X X
1.2 Begrebsmodellering som middel til at forstå et problemdomæne X
1.3 Brugsmønstre til afdækning af brugertypers krav til et it-system X
1.4 Brugertest til kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers krav X X X X
2.1 Internettets teknologi X
2.2 Sikre kommunikationsformer X
2.3 Client-server arkitektur X X
3.1 Abstraktion og strukturering X X
3.2 Begrebs- og datamodeller X X
3.3 Data og datatypers repræsentation og manipulation X X X
3.4 Databasers anvendelse X
3.5 Simple databaseforespørgsler X
4.1 Funktioner X X X
4.2 Variable, sekvenser, løkker og forgreninger X X X
5.1 Design af en brugergrænseflade og den tilhørende interaktion X X X
5.2 Prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets interaktion X X X
5.3 Principper for interaktionsdesign X X X
6.1 Eksempler på og kategorisering af innovative it-systemer (X)