Evaluering

From CCT - Vidensdeling
Jump to navigation Jump to search

Status

Line:

Status for evaluering af projektet: ’Computational thinking’ i gymnasiefag.

Projektet forventes evalueret ved hjælp af et simpelt testværktøj. Evalueringsdesignet indebærer kvantitative og kvalitative metoder primært i form af spørgeskemaer men også interviews med både elever og lærere der har afprøvet forløb.

Værktøjet er under udvikling og vil være klar til præsentation ved midtvejsseminariet i september, således at de lærere der skal afprøve forløb i efteråret forberedes på evalueringen.

Et første bud på dette findes i det elev-rettede spørgeskema til forløbene.

Spørgeskemaet kombinerer således evalueringsspørgsmål og arbejdsspørgsmål efter følgende skabelon:

  • Pre-forløb evalueringsspørgsmål
  • Aktivitetsspørgsmål, der anvender vores didaktiske model for aktiviteter/spørgsmål:
   • Platform Intro
   • Fri Leg
   • Model & Fag
   • Interface & Kode
   • Ændringer i koden
  • Post-forløb evalueringsspørgsmål

Spørgsmål til eleverne

Line:

 • (pre-): Beskriv en model af "fænomenet". (post-): Kig på din model af fænomenet. Hvilke elementer skal tilføjes/ændres?
 • Hvilken funktion/hvilket element synes du er vigtigst i interface’en og hvorfor (og hvad har det med faget at gøre)?
 • Hvad er sjovt/spændende ved at anvende NetLogo modellen om dette emne?
 • Kan du forstille dig at anvende NetLogo modeller til andre emner i faget? Til hvad/hvilke emner?
 • Hvad skal man tænke på, når man skal ændre i koden for en simulering?

Interview af afprøver-lærere (afprøverne)

Line:

 • Hvordan synes du det var at anvende NetLogo i undervisningen? Hvorfor? Kom med et eksempel.
 • Følte du, at du "var klædt på" til at anvende NetLogo i undervisningen? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Hvad overraskede dig ved at anvende NetLog modellen i det pågældende emne? Kom med et eksempel.
 • Blev det tydeligt for dig at eleverne havde tilegnet sig faglig viden i løbet af forløbet? - Hvordan blev dette tydeligt?
 • Hvad synes du om forløbsbeskrivelserne? Kom gerne med et eksempel.
 • Hvad synes du om de introducerende videoer af modellerne, og hvorfor?
 • Hvad synes du om videoerne med vejledende løsningsforslag til elevaktiviteterne?
 • Har du nogle kommentarer til modellen i NetLogo? Vær gerne konkret.

Generelle overvejelser

Line:

Kvalitativ analyse: Interviews, post- (elev, lærer (udvikler, afprøver))

mod

Kvantitativ analyse: Spørgeskema, pre- og post- (elev, lærer)

Kan begge dele (interviews og spørgeskemaer) tilpasses tæt op ad hinanden?

Kan vi evaluerer "CT as a skill" (Dennings i Viewpoints)?