Idekassen

From CCT - Vidensdeling
Jump to navigation Jump to search

På denne side kan man registrere tanker og idéer vedrørende ting-vi-kunne-lave-hvis-vi-havde-flere-varme-hænder-og-kolde-hoveder.

 • Portal om Computational Thinking
  • Computing at School
   • Ressourcesamling[1]
   • Guide for Teachers[2]
   • CAS Barefoot[3]
  • CS4FN
   • What is Computational Thinking?[4]
   • Computational Thinking Puzzles[5]
  • Teaching London Computing
   • Resources for Teachers[6]
  • CSTA Computational Thinking Task Force[7]
  • CS Unplugged[8]
 • Bebras DK [9]
 • Bearbejdning af færdige forløb fra Hour of Code, Khan Academy, code.org, complexityexplorer.org, www.codeschool.com, http://ct-stem.northwestern.edu, osv.


Efter mødet i Vejle 14. oktober 2016 lavede vi følgende opsummering:

 • Generelt:
  • G1. Vi bør overveje at lave en guide til at lave eksamensspørgsmål.
  • G2. Skal vi have flere sites, når forløbene skal sættes “i produktion”? Dels til lærere, dels til elever. Det skal vi nok.
  • G3. Metodenoten bør opdateres og opdeles i noget lærerrettet og noget elev-rettet.
  • G4. Ide: eleverne udvælger en del, som de skal undervise andre elever i (evt. yngre.).
 • Vedrørende arbejdsProcessen i projektet:
  • P1. "The author has left the room” som de siger i Writers Workshops. Givet at vi går konstruktivt men også kontant til værks i bearbejdningen af forløbesbeskrivelserne, er det vigtigt, at vi er enige om, at kritik og kommentarer udelukkende går på forløbsbeskrivelserne - ikke forfatterne eller forløbene. Vigtigt at vi kan diskutere tingene åbent og ærligt uden alt for mange indledende disclaimers og falbalader.
  • P2. Må man dele wikien med andre? Ja, det må vi gerne, men med det eksplicitte forbehold, at der er tale om work-in-progress og et arbejdsredskab. Vi ønsker ikke at blive skudt i skoene, at vi har udleveret halvfærdigt materiale. Det bør måske fremgå af wikiens forside.
 • Vedrørende skabelonen til Forløbsbeskrivelse:
  • F1. Man bør angive hvilke kernestofområder forløbet berører. Ikke blot som check/opremsning, men med konkrete forklaringer på hvorfor og hvordan og med henvisning til konkrete eksempler i forløbet.
  • F2. Vi diskuterede om "Aktiviteter & Materialer" skulle være ordnede sekventielt efter tid (hvornår det bruges) eller efter type (f.eks. først aktiviteter og så materialer - evt. underopdelt i aktivitetstyper og materialetyper). Jeg mener, at konklusionen blev, at materialer (herunder opgaver, som var det konkrete eksempel) beskrives sammen med de aktiviteter, hvori de indgår. Men som det blev påpeget, kan man jo lave tabeller der referer materialet på forskellig vis, således forskellige strukturer kan bruges på samme materiale. Hvis man f.eks. ønsker et samlet overblik over materialet. Men som udgangspunkt så går vi efter færdige “pakker” med aktiviteter og materialer til de enkelte lektioner. Sagt lidt kortere: “Aktiviteter & Materialer” sektionen bør være lektionsopdelt.
  • F3. Vi talte om tre-trins beskrivelser af forløb:
   • 90 sek video til underviseren, så vedkommende kan afgøre om dette er interessant at gå videre med. Videoen kunne f.eks. indeholde demonstration af et worked example.
   • en rocker/pixi-udgave af forløbet til eleverne på en uge, hvis man som underviser er usikker på, om man vil committe sig til det hele.
   • det fulde forløb (som vi har nu)
  • F4. Vi blev enige om at bruge 60 minutters lektioner som enheder i diverse planer og tidsangivelser i beskrivelserne, for at undgå misforståelser.
  • F5. Skal vi have et “Tekniske Fif" asnit i forløbsskabelonen? Altså vedr. det teknik, der ikke skal beskrives som en del af Teknologi-delen af wikien, men som netop knytter sig til det enkelte forløb.
  • F6. Skal vi have et “Didaktiske Fif” afsnit i forløbsskabelonen? Parallel kommentar som ovenstående.
  • F7. Skal forløbsskabelonen have et afsnit vedr. omfang, vejledende timetal, niveau (C/B)?
  • F8. Grundstofnoterne. De trænger til en iteration, hvor en underviser er tovholder, men gerne i samarbejde med noteforfatterne eller andre fagspecialister. Helt konkret talte vi om at lave et miniforløb pr. grundstofnote, der udstiller de centrale faglige pointer. Udviklingen af et sådant fagligt silo-forløb kunne være et godt udgangspunkt for revision af noterne. F.eks. kunne Jesper og Helena måske være interesseret i at lave noget sammen med Jesper Kjeldskov om Interaktionsdesign, der på visse punkter måske er bedaget ;-)
  • F9. En forløbsbeskrivelse kan (og bør måske) indeholde eksempler på uddannelsesspecifikke toninger.
  • F10. En seperat side på wikien kunne henvise til “gode" forløb til de forskellige uddannelser og/eller eksempler på ovennævnte toninger.
 • Endelig summede vi lige op på arbejdet frem til nu, inden vi kørte hjem (blot mine stikord):

-godt med deadlines og feedback -skarpere på form op til deadlines -flere/kortere deadlines -svært at finde tid til arbejdet -godt med fokus på selve forløbsbeskrivelserne -forløbene tager form og peger i forskellige retninger -svært at omsætte tavs viden om praksis i hverdag til skrift -ønske om styr på formen -folk har travlt