Tænke Højt Test

From CCT - Vidensdeling
Jump to navigation Jump to search

Introduktion til Tænke Højt Testen

1.1 Resumé af Tænke Højt Testen

"Tænke Højt Testen" en kvalitativ brugervenlighedstest. Tænke Højt Testen kan anvendes at afprøve et produkt, fx en hjemmeside eller et brugerinterface i en app.

1.2 Henvisning til yderligere materiale om Tænke Højt Testen

Kommunikationsforum.dk beskrevet Tænke Højt Testen: Tænke Højt Testen forklaret for dummies

I bogen Informationsteknologi fra Systime står der en masse godt om Tænke Højt Testen

På EMU'en er der en god side om Tænke Højt Testen - inklusiv en opvarmningsopgaven "kuglepensøvelsen" EMU'en: Introduktion til brugertest

Relevans

Tænke-højt-testen er naturlig at anvende i forbindelse med interaktionsdesign.


2.1 Forudsætninger

Testlederen bør være en person, der tidligere har deltaget i en tænke-højt-test eller i det mindste har sat sig godt ind i rollen som testdeltager. Yderligere kan følgende afsnit fra Informationsteknologi, Systime læses [1]


2.2 Relevans for forløb Tænke-højt-testen er velintegreret i forløbet Brugervenlighedstest


2.3 Relevans for faglige mål

Tænke-højt-testen anvendes primært i forhold til design og test af brugerinterface og indgår derfor i følgende faglige mål:

 • Konstruktion af it-system som løsning til et problemområde
  • Eleven skal kunne løse et problem ved at beskrive problemet, samt designe, realisere og afprøve it-systemet gennem brugeroritenterede teknikker
 • It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
  • Eleven skal kunne give eksempel på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter
 • It-sikkerhed, netværk og arkitektur
  • Eleven skal kunne redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed
 • Interaktionsdesign
  • Eleven skal kunne redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsdesign, samt realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-system og tilpasse eksisterende design og systemer.


2.4 eksempel på eksamensspørgsmål

Et eksamensspørgsmål kan fint indeholde en passus som:

 • Der skal gennemføres en brugervenlighedstest med metoden Tænke-højt-test
 • ...forklar hvorledes en Tænke-højt-test kan anvendes til at forbedre brugerfladen og hvilke fordele/ulemper der er forbundet hermed.

Refleksion og tips fra andre undervisere

Afhængigt af, hvor meget man vil lægge vægt på begreberne, kan man teste elevernes viden i en Kahoot-test. Denne kan også anvendes formativt, således at der testes gentagne gange.

Lektionsplan (to lektioner á 60 min.)

Første Lektion


10 min Introduktion til Brugervenlighed

Underviseren indleder lektionen med at fortælle om nogle gode og dårlige oplevelser han/hun har haft med brugervenlighed. Det kan være der er en dør der altid lukker op den forkerte vej eller en kande der spilder når man hælder med den. Instrumentpanelet i en bil har ofte en god brugervenlighed (vi kan anvende det uden instruktion), imens det modsat ofte er vanskeligt, at finde en bestemt kanal på bilradioen.

Snak med eleverne om deres oplevelser med ting der bøvler.

Lad eleverne søge på nettet og se om de kan finde nogle interessante eksempler (fx. kan de Google "user interface fail")

5 min. Introduktion til Tænke Højt Testen

 • Fortæl kort fortæller om brugertest og om Tænke Højt Testen. I den forbindelse virker eksempler godt, så efter introduktionen kan man tænde sin PC imens man sætter ord på sine handlinger.
 • Jeg tager computeren op af min taske - jeg vender den så låget kan åbnes - jeg åbner låget - jeg identificerer tænd knappen - jeg trykker på tænd knappen - jeg kigger på skærmen (den er sort) - nu kommer der billede på - jeg venter - nu kommer log-on billedet op - osv.

20 min. Opstartsøvelse

 • Gruppearbejde 2-3 elever i gruppen (kan også laves som par-arbejde)

Tips: Underviseren medbringer kuglepenne til hele klassen - det skal være en type der kan skilles ad

 • En kuglepen per gruppe
 • Brugeren får udleveret kuglepennen
 • Testlederen instruerer brugeren i at adskille kuglepennen og samle den igen.
 • Brugeren skiller nu kuglepennen ad, imens han/hun hele tiden fortæller om de tanker han/hun har
 • Undervejs nedskriver testleder de handlinger brugeren foretager
 • Testlederen må gerne stille guidende spørgsmål til brugeren
 • Rollerne byttes og øvelsen gennemføres på ny

5 min. opsamling på klassen

 • erfaringsudvikling og refleksion
 • eksempel på spørgsmål der kan diskuteres i plenum (det er godt at skrive stikord på tavlen imens): hvad var det vanskelige ved at være testleder - hvorfor var det svært for testdeltageren at sætte ord på sine handlinger - hvilke muligheder er der for at forbedre testen - hvad var forskellen til "tænd lærerens PC øvelse" - hvad kan der være af problemer hvis det er en hjemmeside eller en app der skal testes

20 min. Eleverne arbejder med brugeroplevelser


Anden Lektion


5 min. Opsamling på sidste gang

 • Snak med eleverne om deres oplevelser og erkendelser fra sidste time

10 min. Introduktion til Tænk Højt Testen når den anvendes til hjemmesider/apps/spil

 • Efter eleverne sidste gang arbejdede med bodylab.dk, gennemgås nu denne præsentation på storskærm

15 min. Eleverne forbereder en Tænk Højt Test

 • Eleverne arbejder med en hjemmeside der fungerer dårligt.

Tips: Det er svært at finde en dårlig side (en side med dårlig funktionalitet) - derfor er det en fordel at læreren inden timen har fundet et par, fx:

 • Eleverne skal udarbejde en spørgeguide til en hjemmeside. Guiden skal indeholde:
  • Kerneområder der skal testes
  • Testscenarier, der sætter testdeltageren ind i en situation, som får testen til at virke plausibel
  • Testspørgsmål, som kommer i forlængelse af hvert testscenarie (fx "hvad koster en billet til Flensburg-Sonwik færge-overfarten" (fra havnerundfarthjemmesiden) - eller "Find kortet over Irland" (fra Wreck Online))

20 min. Eleverne gennemfører en Tænk Højt Test.

 • Hver gruppe udleverer et medlem til nabogruppen (og modtager til gengæld et medlem fra en anden gruppe)
 • Det er en fordel at bruge en skæroptager (med lyd) til at dokumentere testene (fx Screencast-o-matic)

5 min. Afslutning og opsamling på klassen

 • For at fastholde den viden eleverne har opbygget er det godt at foretage en fælles refleksion
 • Her er et par eksempler på spørgsmål der kan diskuteres i plenum: hvad var det vanskelige ved at være gennemføre testen - hvad var testleders største udfordring - hvad skulle man ændre for at gøre testen bedre for testdeltageren

Ros ros ros - husk at rose eleverne for deres indsats.