Rolle-autonom-bil

From CCT - Vidensdeling
Jump to navigation Jump to search

Rollespil om fremtidens autonome biler (Ken). Forløbet kan gennemføres på 2 x 45 minutter.

Video med baggrund, tips og tricks for rollespillet

Introduktion

Formålet med forløbet er, at gøre eleverne opmærksomme på den række af problematikker der kan opstå i forbindelse med at indføre robotter (selvkørende biler) i forhold til det omkringliggende samfund. Eleverne elsker rollespil, så ved at anvende det format, er eleverne selv med til at forstærke dilemmaer og trække potentielle interessekonflikter skarpt op.

Intensionen med forløbet er at holdningsafklare - at styrke elevernes bevidsthed omkring problematikker i forbindelse med indførelse af ny teknologi

Forløbet kan anvendes på både C og B niveau. I forhold til lærerplanen arbejdes der direkte med kernestofområderne:

  • It-systemer og brugeres gensidige påvirkning
  • Interaktionsdesign (indirekte, idet en komponents fejlkonsekvens undersøges)

Det er tale om et Rollespil om fremtidens autonome biler. Eleverne opdeles i fem grupper som repræsenterer hver deres part i en retssag. I retssagen undersøges det, hvem der er den ansvarlige for et futuristisk færdselsuheld der involverer en autonom bil. Forløbet begynder med en 20 minutters introduktion til emnet.

Materialet er samlet i et Worddokument som læreren direkte kan undervise ud fra (de sidste fem sider skal printes og udleveres til eleverne, gruppevis).

Forudsætninger

Ingen elevforudsætninger.

Det kræves ingen artefakter. Det er en fordel at printe de enkelte rollebeskrivelser til grupperne (de enkelte roller må ikke se de andre rollers rollebeskrivelse)

Aktiviteter & Materialer

Resumé, Rollespillets hændelsesforløb. En kvinde bliver kørt ned af en autonom bil - hun overlever. Brugeren (bilens ejer) mener ikke det er hans skyld, fordi kvinden en mørk aften gik ud foran en bus, hun var steget af (uden refleks). Nu begynder "the blame game" mellem de forskellige parter i sagen; brugeren, mekanikeren, producenten, kvinden og en dommer. Tips til underviser: Kan gennemføres på 90 minutter - brug de første 20 minutter til kontekstbeskrivelse.


Kontekst til rollespil

Opgave 1 - Rollespil kontekst - snak med sidemanden Tænk på en situation hvor du er rig og har ansat en privatchauffør. Privatchaufføren gør som du siger. Hvis du siger at han skal køre 20 km/t så gør han det. Hvis du har travlt en dag og siger at han køre 150 km/h, så gør han det (hvis han ikke gør det, bliver han fyret).

a) Forestil dig en situation, hvor du har sagt til din privatchauffør, at han skal køre 100 km/h på en landevej (og det gør han) - også forbi børn der spiller fodbold ude på landevejen. Det ender galt og en fodboldspiller bliver kørt ned og brækker et ben. Hvem er det der bærer ansvaret for ulykken?

b) Hvem bliver straffet for ulykken (hvem er skyldig, set med lovens øjne). Er det dig fordi du afgav ordren - er det chaufføren der kørte for stærkt - er det drengen der spillede bold på landevejen?

c) Læs vedlagte denne artikel om en ulykke med en førerløs bil.

http://www.bt.dk/udland/tragisk-doedsulykke-satte-teslaens-autopilot-til-det-kostede-ham-livet

Det påstås i artiklen at førerløse biler vil reducere antallet af trafikdræbte. Diskuter i gruppen hvordan det kan være.


Kontekstbeskrivelse - fortsat

En autonom bil er en selvkørende bil. Brugeren indtaster destinations-adressen i bilens navigationssystem, og bilen sørger selv for at komme frem. Føreren kan indstille bilen til manuel kørsel og blande sig i kørslen, men det er ikke normalt. Der er en nødstop-knap som i et tog. Rattet bliver normalt ikke brugt. Under hensyn til den øvrige trafik vælger bilen den hurtigste vej og den korrekte hastighed. Du kan slappe af, mens bilen kører. Springer der pludselig en hjort ud på vejen, laver bilen en katastrofeopbremsning. Når du kommer frem til destinationen, bliver du sat af ved hovedindgangen, hvorefter bilen selv finder en ledig parkeringsplads og parkerer sig selv. Det kan være, den lige kører en smut forbi en benzinstander for at blive fyldt op inden parkeringen. Den tanker selvfølgelig byens billigste benzin. Når du vil hjem, sender du bare en SMS til bilen, og så kommer den og henter dig.

Bil1.png

Her er et billede fra kabinen på et autonom bilkoncept fra Mercedes Benz.


d) Her er en førerløs bil - en video omkring BMW's futuristiske koncept. Se videoen: https://www.youtube.com/watch?v=0DS9PY6iaxE

Se denne video fra Mercedes' autonome projekt: https://www.youtube.com/watch?v=GKYVHvatUrQ


e) Både autonome biler og førerløse biler er selvkørende biler. Hvad adskiller en autonom bil fra en førerløs bil?
Her begynder beskrivelsen af rollespillet

En mørk aften kører en autonom bil på en landevej hvor der er skiltet med 80 km/h. Bilen er ny (9 måneder gammel - stadig med garanti) og har lige været til mekaniker og fået vinterdæk på. Det regner lidt. Brugeren har indstillet fart-piloten til 80 km/h (men bilen kører reelt 86 km/h). Der holder en bus på et busstoppested og en kvinde går over vejen. Hun er svær at se (hun har ikke refleks på) og hun har ikke set bilen komme. Bilen bremser ned, men rammer kvinden med ca. 15 km/h. Kvinden brækker tre ribben og får hjernerystelse.

Efter ulykken tjekkes bilen af politiet og det viser sig, at en af de fem fodgænger-sensorer havde nedsat funktionalitet, fordi den ene forlygtepære var sprunget. Hjulstørrelsen var 18” - normalt er det 17” (det forklarer hvorfor bilen kørte 86 km/h selvom den viste 80 km/h). Dækmønster var 1,6 mm (dvs. gamle, men stadig lovlige dæk - kun lige lovlige).

________________

Vi skal lave et Retssags-rollespil. Klassen deles ind i 5 grupper. Hver gruppe får en rolle:

  • Bruger (bilens ejer)
  • Producent
  • Kvinden (den forulykkede)
  • Mekanikeren
  • Dommeren


1) Rollespillet begynder med at hver gruppe får 20 minutter til at læse og forstå situationen - og til at diskutere jeres rolle.

2) Herefter samles alle i klassen til en retssag.

3) Hver rolle får to minutter til at forklare deres uskyld overfor dommeren og til at fortælle hvem de mener, bærer ansvaret for ulykken. Kun dommerne må spørge - de andre lytter.

4) Når alle har fremlagt deres sag, trækker grupperne sig tilbage og diskuterer strategi (i ca. 15 minutter).

5) Herefter er der en ny omgang med to minutter til hver. Nu må de andre grupper også stille spørgsmål.

6) Efter runden skal dommerne votere. Dommerens opgave er at udpege den rolle der bærer det største ansvar for ulykken.


Her er rollebeskrivelserne - en beskrivelse pr. gruppe.

Grupperne skal nu bruge 20 minutter til at sætte sig ordentlig ind i deres rolle
Her er hele forløbet - hvis man fx vil printe det. Det er et dokument med rollebeskrivelser og en indledende kontekstopgave: https://www.dropbox.com/s/axiho0ui0deev7n/Rollespil%20Autonom%20bil%20-%20ken%20mathiasen%2001.pdf?dl=0

Refleksioner over designet af forløbet ("undervisningsnoter")

Som underviser skal man hjælpe med den overordnede tidsstyring og sørge for at der ikke er grupper der bliver tromlet. Alle grupper skal have cirka samme taletid. Dommerne er ordstyrer. Dommerne skal instrueres i at lytte - ikke argumentere. Grupperne skal instrueres i at fremlægge argumenter (og det skal forklares at det ikke er en diskussionsklub - der skal tales til dommeren).