Rige billeder

From CCT - Vidensdeling
Jump to navigation Jump to search

Introduktion

Rige Billeder er en metode til opbygning af domænekendskab. Rige Billeder gennemføres som pararbejde eller i grupper - der skal være en bruger eller anden person med stort kendskab til domænet. Formålet med dette kapitel er at beskrive metoden.

I forhold til lærerplanens faglige mål berører Rige Billeder følgende pinde:

  • analysere og vurdere, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter, samt anvende brugerorienterede teknikker til konstruktion af it-produkter
  • realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-produkt og tilpasse eksisterende design og systemer i konsekvens heraf
  • redegøre for innovative udviklingsprocesser og skitsere idéer til innovative it-produkter.

Emnet vil typisk blive introduceret i Informatik B hvor man har tid til at gå i dybden med Domænekendskab, men der er inge problemer i at undervise i emnet på Informatik C. Rige Billeder er primært relevant for udviklingsprocessens første del.

Forudsætninger

Alle kan deltage i en session med Rige Billeder - uden forudsætninger. Husk den ene part skal være en person med domænekendskab.

Materiale

En metode til at opnå et domæne kendskab er tegne et rigt billede i samarbejde med en person med kendskab til domænet. Et rigt billede er en tegning uden formelle symboler eller egentlig syntaks og det bruges til at skabe et visuelt billede overblik over hvilke enheder, processer, problemer og strukturer der er i domænet. Det rige billede kan tegnes i hånden eller på computeren. Når der tales enheder menes der mennesker, fysiske objekter, steder, organisationer, roller og opgaver, mens processerne er de dynamiske sammenhænge der mellem enhederne f.eks. arbejdsgange, informationsstrømme, kontrol osv. I arbejdet med at tegne det rige billede får man oftest øje på de problemstillinger eller misforhold der er i domænet og det er der, den IT-system der skal udvikles, skal sætte ind og afhjælpe situationen. Det rige billede giver også et godt billede på hvilke strukturer der er i domæne, da man kan se ejerforhold og hvem der anvender de fysiske objekter.

Andeersokt2016.png

Her er et eksempel på Rige Billeder


Det rige billede i ovenstående figur beskriver domænet omkring universiteter der gerne vil have udenlandske studerende ind for at tjene penge. Der er dog nogle regler der er under konstant forandring på grund af pres fra befolkningen og derved politikerne, der er svindlere der forsøger at udnytte systemet og konkurrenter der også gerne vil have de studerende. Den studerende og universitetet har svært ved at håndtere den situation. Billedet viser de enheder, processer og strukturer der er indenfor domænet på en visuel måde, der går domænet lettere anskueligt.

Det rige billede kan fungere som udgangspunkt for den specifikation af IT-systemet man skal foretage sig efter man har opnået det rette domænekendskab, da man har et overblik over de arbejdsgange og eventuelle udfordringer som IT-systemet skal håndtere.

Refleksioner og tips til underviseren

Didaktiske pointer/tips

  • I en undervisningssituation hvor eleverne arbejder med opbygningen af et Rigt Billede, skal der være god tid. Indtil eleverne er fortrolige med metoden, er det processen er der vigtig - ikke produktet.
  • Det er svært at måle om eleverne har lært teknikken. Det er et praktisk emne og det er først til eksamen eleverne får tid til at reflektere over metoden - så husk at udlever materiale til eleverne, og opfordre dem til at tage billeder af processen undervejs - til deres portfolie-mappe.

Eksamensspørgsmål: overvejelser & eksempler

Et eksamensspørgsmål kan fint indeholde en pasus som:

  • Din præsentation skal indeholde ...opbygge domænekandskab med metoden Rige Billeder.
  • ..forklar hvorledes projektgruppen anvendte Rige Billeder-metoden til opbygning af domænekendskab.