Relation

From CCT - Vidensdeling
Jump to navigation Jump to search

En relation sammenkobler to entitetsklasser i en E/R-model.

Hvis to entitetsklasser er "Elev" og "Rughavevejs Skole", kunne en relation imellem de to være "går i".

Eksempelvis "Julie går i Rughavevejs Skole".