Iterativ udvikling

From CCT - Vidensdeling
Revision as of 13:32, 22 April 2017 by Mr.mathiasen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbejdet med et nyt IT-produkt følger ofte "Den iterative udviklingsmodel". Modellen er en udvidelse af den naturvidenskabelige metode og er beskrevet i Michael E. Caspersen og Palle Nowacks dokument It-fagets metoder

Kenmathiasenokt2016a.png

Den iterative udviklingsmodel.

Fra HAX Vejen til Informationsteknologi C: Kort fortalt - den iterative udviklingsmodel.

Metoden går ud på at man løbende laver forbedringer - indtil den ønskede effekt er opnået. Efter idéfasen begynder man (hurtigt) at producerer noget. Herefter inddrages brugeren for at undersøge, om det man har designet/produceret kan gøres bedre.

En fordel er, at den opnåede effekt svarer til brugerens behov (ideelt set).

En ulempe er, at vurdering af tidsforbruget er svær - det kræver erfaring, at vurdere om man er 50 % færdig eller 80 % færdig