Et problem, et dilemma, et behov (behovskonflikt, problemløsning)

From CCT - Vidensdeling
Jump to navigation Jump to search

Introduktion

I dette kapitel arbejdes der kort med emnet "et problem", behovskonflikt og problemløsning. Det er et lille kapitel og formålet er at lægger op til emnet "Opbygning af Domænekendskab".

Kapitlet er baggrundstof, primært for lærerplanens pinde om nye produkter (1 og 7)

 • brugerorienterede teknikker til konstruktion af it-produkter
 • innovation


Problem og behovskonflikt er primært relevant for udviklingsprocessens første del.

Der er opgaver til emnet (sammen med de omliggende kapitler) i afsnittet "Arbejdsopgaver, domænekendskab" (klik på "grundbog" til venstre og "Arbejdsopgever, domænekendskab" kan ses i vinduet til højre under "domænekendskab"):

Forudsætninger

 • Der kræves ingen elevforudsætninger for at begynde med emnet.

Materiale

Et problem, et dilemma, et behov Et nyt produkt udvikles ofte på baggrund af et problem. Et problem er en utilfredsstillende situation, et dilemma.

Et problem afdækker et dilemma. Her er en række dilemmaer:

 • Jeg skal i byen, men jeg har ikke så mange penge.
 • Fiskeriet udsulter havet
 • Jeg gider ikke gå i bad, men jeg vil ikke lugte
 • Jeg elsker mad, men jeg vil gerne tabe mig


Bag et dilemma lægger der ofte et udækket behov. De menneskelige behov blev i 1954 prioriteret af den amerikanske psykolog Abraham Maslow. Her er forskellige eksempler på behov:

 • behov for at sove trygt (et fysiologisk behov)
 • behov for at spise sig mæt
 • behov for at have gruppetilhørsforhold (et socialt behov)
 • behov for at skabe (et selvrealiseringsbehov)


Et udækket behov er fx:

 • jeg er tørstig
 • jeg er ensom
 • jeg fryser


Behovskonflikt

Der er flere behov som samtidig skal opfyldes. Når det ikke kan lade sig gøre, opstår en behovskonflikt. Vi har et behov for tryghed og vi har et behov for mad. Et eksempel på en personlig behovskonflikt er fx. "jeg er sulten, men jeg kan kun skaffe penge til mad, hvis jeg gør noget farligt". Det tvinger personen til at vælge mellem de to behov.

Hvis man stræber efter at opnå tilfredsstillelse af et behov, uden det lykkedes, opstår frustration.

Når man som app-udvikler støder på frustration hos brugere, peger det sandsynligvis et uløst behov - et problem.


Eksempel på frustration:

På en skole er der en elev som udtrykker et behov for at være i klassen til tiden, når timen begynder (det er et tænkt eksempel:-) Eleven er sulten og går ned i kantinen for at købe en sandwich. Men køen er lang. Eleven bliver frustreret over, at det tager lang tid at købe sandwichen.

Eksemplet viser at en frustration ikke altid afslører hvilket behov der reelt ligger til grund for frustrationen. Er eleven frustreret fordi han/hun er sulten eller fordi han/hun kommer for sent til timen. Dermed er det ikke altid nemt at se hvilke løsninger der er i spil for at løse det udækkede behov - for at løse problemet.


Problemløsning

I en teknologirelateret kontekst, løser vi et problem med en ny teknologi.

 • en ny dims (et nyt produkt) løser problemet
 • et nyt system løser problemet
 • en ny proces løser problemet

I informatik løses et problem ofte med udviklingen af en hjemmeside eller med en ny app. Jo bedre vi forstår det bagvedliggende problem der skal løses, jo bedre og mere succesfuldt bliver den nye app. Det kræver et godt domæne kendskab at lave et godt produkt.

Refleksioner og tips til underviseren

Emnet kan præsenteres som traditionel tavleundervisning med samtidig dialog med klassen. Der fås en bedre dialog, hvis eleverne inden timen har læst kapitlet som lektie.

En variant er at lade eleverne sidde i grupper af to og sammen læse og prøve at forstå teksten.