Category:Repræsentation og manipulation af data

From CCT - Vidensdeling
Revision as of 17:35, 20 April 2017 by Jesper Buch Ritz (talk | contribs) (→‎Kernestof)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Faglige mål

  • modellere data samt redegøre for udvalgte typer af data og anvende disse i simple it-systemer eller udvidelser af disse
  • redegøre for hvordan data kan organiseres i databaser og hvordan databaser anvendes i IT-systemer

Kernestof

  • abstraktion og strukturering, begrebs- og datamodeller
  • data og datatypers repræsentation og manipulation
  • databasers anvendelse og simple databaseforespørgsler

Materiale

Pages in category "Repræsentation og manipulation af data"

The following 22 pages are in this category, out of 22 total.