Rolle 5 - Dommeren

From CCT - Vidensdeling
Jump to: navigation, search

Dommeren.png

Dommerens opgave er at lytte - og dømme (Foto Pixabay, Courtany)

Din gruppe er dommeren. Jeres opgave er at undersøge om der nogen der brudt loven. I skal prøve at være neutrale. Hvis loven er brudt (og det er den flere steder her), så må I tage stilling til hvem I mener, har det største ansvar for ulykken. Når rollerne præsenterer deres argumenter - så lyt. I må gerne spørge dem der fremlægger, men gå ikke ind i diskussionen. Lyt. Når I lytter, så læg mærke til hvor der er lov-relevante argumenter.

Så nu skal I læse lov-tekst (5 minutter). Del jeres gruppe i to. Den ene del kigger på færdselsloven - den anden del kigger på produktansvarsloven.

a) Dommer - færdselslovsgruppen:

  • Tjek færdselsloven: www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158005
  • Sæt jer ind i §19 - reglerne for busstoppested.
  • Sæt jer ind i § 33 - reglerne for lygteføring.
  • Tjek også §10 der gælder gående (specielt §10 stk. 4 kan være relevant her).

b) Dommer - produktansvarsgruppen:

  • Tjek produktansvarsloven: www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2407
  • Læs §1 og i §2 - defekt ved et produkt
  • Læs §9 - om den der kommer til skade (den skadelidte)
  • Men gælder produktansvarsloven overhovedet for en bil. En bil er en løsøregenstand. Tjek §3.


Når I har læst lovteksterne, så forklar hinanden hvad de to love handler om.


Til retsalen skal I styre hvem der snakker. Lav en liste med talerækkefølgen - hvem taler først?Her er hændelsesbeskrivelsen: En mørk aften kører en autonom bil på en landevej hvor der er skiltet med 80 km/h. Bilen er ny (9 måneder gammel - stadig med garanti) og har lige været til mekaniker og fået vinterdæk på. Det regner lidt. Brugeren har indstillet fart-piloten til 80 km/h (men bilen kører reelt 86 km/h). Der holder en bus på et busstoppested og en kvinde går over vejen. Hun er svær at se (hun har ikke refleks på) og hun har ikke set bilen komme. Bilen bremser ned, men rammer kvinden med ca. 15 km/h. Kvinden brækker tre ribben og får hjernerystelse.

Efter ulykken tjekkes bilen af politiet og det viser sig, at en af de fem fodgænger-sensorer havde nedsat funktionalitet, fordi den ene forlygtepære var sprunget. Hjulstørrelsen var 18” - normalt er det 17” (det forklarer hvorfor bilen kørte 86 km/h selvom den viste 80 km/h). Dækmønster var 1,6 mm (dvs. gamle, men stadig lovlige dæk - kun lige lovlige).