Forløbsbeskrivelser - CT i Fag

From CCT - Vidensdeling
Jump to: navigation, search

Generelle udeståender

  • Der skal laves en video pr. forløb. Morten, Line, Nick og Palle står for at udarbejde disse videoer.
    • En lidt længere video, der indeholder vejledende løsninger på elev-aktiviteter. Deadline 28.9.

Naturvidenskabelige fag

Forløb 60 sekunders introvideo Fag Udvikler Status på model Status på forløbsbeskrivelse og materialer Status på intern afprøvning (af udvikler) Status på ekstern afprøvning
Bioinformatik Bioteknologi Line, Silkeborg Gymnasium Anvendelig Anvendelig Afprøvet af Line på SG maj 2016 Ikke afprøvet
Bioinformatik - pixi udgave Bioteknologi Line, Silkeborg Gymnasium Anvendelig Anvendelig Afprøvet af Line på SG og i Nørre Sundby i efteråret 2016 Ikke afprøvet
Cellemembran video Biologi Line, Silkeborg Gymnasium Anvendelig Anvendelig Afprøvet af Line på SG i efteråret 2016 Ikke afprøvet
Reaktionshastighed video Kemi Jannick, Lemvig Gymnasium Anvendelig. Anvendelig. Som et forsøg har vi formuleret evalueringsspørgmsål (pre og post) til dette forløb. Ligeledes som et forsøg har vi samlet både evalueringsspørgsmål og elevernes arbejdsark i Google Forms. Afprøvet på Lemvig Gymnasium Ikke afprøvet
Ligevægt Kemi Jannick, Lemvig Gymnasium Udviklingen er sat på pause. Udviklingen er sat på pause. Ikke afprøvet Ikke afprøvet
Hjerte video NV Line, Silkeborg Gymnasium Anvendelig. Anvendelig. Som et forsøg har vi formuleret evalueringsspørgmsål (pre og post) til dette forløb. Ligeledes som et forsøg har vi samlet både evalueringsspørgsmål og elevernes arbejdsark i Google Forms. Ikke afprøvet Afprøves på Egå august-september
Kostberegner video NV Morten, Egå Gymnasium Anvendelig Anvendelig Ikke afprøvet Afprøves på Egå august-september

Samfundsfag

Forløb 60 sekunders introvideo Fag Udvikler Status på model Status på forløbsbeskrivelse og materialer Status på intern afprøvning (af udvikler) Status på ekstern afprøvning
International handel video Samfundsfag Morten, Egå Gymnasium Anvendelig Anvendelig Afprøvet som model, ikke med kodetilretning Ikke afprøvet
Arbejde, skat og velfærd video Samfundsfag Morten, Egå Gymnasium Anvendelig Anvendelig. Afprøvet som model, ikke med kodetilretning Ikke afprøvet
Rygning og ulighed video Samfundsfag Morten, Egå Gymnasium Anvendelig Anvendelig Ikke afprøvet Ikke afprøvet
Valg Samfundsfag Asbjørn, Herningsholm Erhvervsgymnasium Foreligger i første meget simpel udgave. Udviklingen sat på pause. Sat på pause. Ikke afprøvet Ikke afprøvet
Borgerkrig video Samfundsfag Torben, Langkjær Gymnasium Anvendelig Anvendelig Ikke afprøvet Ikke afprøvet
Økonomisk kredsløb video inkl. installation af NetLogo (3 min) Samfundsfag Christian, Silkeborg Gymnasium Anvendelig Anvendelig. Ikke afprøvet Ikke afprøvet

Sprogfag

Forløb Fag Udvikler Status på model Status på forløbsbeskrivelse og materialer Status på intern afprøvning (af udvikler) Status på ekstern afprøvning
Eliza på Spansk Spansk Tina, Egå Gymnasium Påbegyndes juli. Sandsynligvis i Python. Påbegyndes august. Ikke afprøvet Ikke afprøvet

Musiske / Æstetiske Fag

Forløb Fag Udvikler Status på model Status på forløbsbeskrivelse og materialer Status på intern afprøvning (af udvikler) Status på ekstern afprøvning
Musik med samples i Earsketch Musik Palle, Harboøre High School Anvendelig Anvendelig, men skal opdateres til nyeste version af værktøj og måske også til gymnasie-niveau Afprøvet i ottende klasse på N. P. Fjordgades Skole i april 2015 Ikke afprøvet

Skabelon for forløbsbeskrivelser.